Davlumbaz Söndürme Sistemleri

Davlumbaz söndürme sistemleri başta mutfağı bulunan tüm binalar olmak üzere,  gıda ve yemekçilik sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerin, faaliyetlerini güvenli olarak sürdürmeleri için zorunlu tutulan yangın güvenliği tedbirlerinden en önemlisidir.

Ateş ve yüksek ısı kullanılarak yapılan pişirme faaliyetleri her zaman risk içerdiği için, öncelikli olarak iş güvenliği önlemleri alınsa bile alevlenmenin önüne geçilemez. Kullanılan malzemeler veya ekipmanların ısınması, ısıtılan ve pişirilen gıdanın yağlarının sıçraması veya alev alması, yangın riskinin bu sektörde her zaman yüksek olmasına neden olmaktadır.

Bu nedenlerden ötürü mutfak içi yangın tedbirleri içinde manuel yangın tüpleri müdahaleyi mümkün kılsa da, personelin ve çalışanların ulaşamayacağı kısımlardaki riskler için ise davlumbaz söndürme sistemlerinin varlığı güven verir. Davlumbazlar, ocakların, fırınların veya mangalların duman ve alev boyutuyla temas halinde olan üniteler oldukları için, her an tutuşma riski altındadır.

Yangın riski direkt ateşin kendisinden kaynaklanabileceği gibi biriken ve donan yağlardan ötürü de gerçekleşebilir. Bu sebeple oluşacak yangın başlangıçlarını anında fark edip, ısı ile aktive olacak bir davlumbaz söndürme sistemi riski elemine etmeniz açısından en ideal seçim olacaktır.

Davlumbaz Söndürme Sistemleri Kullanım Alanları

Davlumbaz söndürme sistemleri kullanım alanları başta yemek sektörü olmak üzere, mutfakların yer aldığı ve kullanıldığı tüm binalar ve sektörler olabilir. Fabrikalarda işçilerin beslenme ihtiyacı dışarıdan bir şirketten temin edilmiyorsa mutfakları vardır.

Hastaneler yine aynı şekilde bağımsız bir yemekçilik şirketiyle anlaşmamış ise kendi mutfağını kullanır. Resmi ve özel öğrenci yurtları sıcak yemeğin günde en az 3 kez sunulduğu ortamlar olduğu için mutfak kullanılması kaçınılmazdır. Alışveriş merkezlerinin tamamında gıda sektöründe işyerleri bulunduğu için mutfak hizmetleri yer alır.

Mutfak kullanan tüm bina, sektör, kurum, kuruluş veya alışveriş merkezleri davlumbaz söndürme sistemi kullanmak zorunda olan yerlerdir. Bu kullanım mevzuatta da açık şekilde belirtilmiş olup, ocaklar ve fırınlar ile birlikte tehlike yaratabilecek tüm ekipmanları kapsar. Bu yüzden gerek sektörde çalışan işyerleri gerekse bu işle ilgilenen yangın firmaları ilgili tedbirleri almakla yükümlüdür. İşbirliği içinde alınacak önlemler arasında davlumbaz sistemlerinin montajı, bakımı, arıza giderimi ve dolum işlemleri gelmektedir.

Davlumbaz Söndürme Sistemi İstanbul - Yılmaz Yangın Söndürme

Mutfak Davlumbaz Sistemleri

Mutfak davlumbaz sistemleri yangın riski içerebilecek en tehlikeli yerlerin koruma altına alınmasını sağlar. Anında müdahale yeteneği bulunduğu için yangını başlamadan bitirir ve tehlikeyi önler. Bu açıdan mutfaklarda öncelikli olarak alınması gereken yangın güvenliği tedbirleri içerisinde davlumbaz içi söndürme sistemleri gelmelidir.

Personelin yoğun iş temposunda fark edemeyeceği şekilde gelişen yangınlar, davlumbaz dışında olduğu takdirde manuel müdahale yöntemi faydalı olabilir. Ancak bacada gelişebilecek bir yangının manuel yöntemler ile söndürülmesi mümkün olmayacaktır. İşte burada devreye davlumbaz söndürme sistemleri girmekte ve ani bir refleks ile yangına henüz kıvılcım aşamasında müdahale etmektedir.

Davlumbaz Söndürme Sistemleri Fiyatları - Yılmaz Yangın Söndürme

Davlumbaz Söndürme Sistemleri Yönetmeliği

Davlumbaz söndürme sistemleri yönetmeliği 2009 yılından itibaren gelişmeler ve yenilikler ışığında değişerek günümüze kadar gelmiştir. Sektörde faaliyet gösteren tüm yangın firmalarının yakından takip ettiği ve standartlar konusunda mühendisler aracılığı ile uyum sağladığı davlumbaz söndürme sistemleri, başarılı uygulamalar arasında yer almaktadır.

Gelişen teknolojinin de tesiri ile daha hızlı söndürme yeteneğine sahip ajanlar kullanılmakta, mühendisler tarafından geliştirilen sistemler ile daha modern ve etkili yöntemler sektöre katkı sağlamaktadır.

Mutfaklar ve endüstriyel fırınlar gibi tehlikeli işlerde otomatik yangın söndürme sistemlerinin varlığı hem işyeri açısından hem de personel açısından önemli bir güvenlik faktörü olarak değerlendirilir.

Davlumbaz Söndürme Sistemi Fiyat - Yılmaz Yangın Söndürme

Davlumbaz Söndürme Sistemleri Hesabı

Mühendislerimiz tarafından davlumbaz söndürme sistemleri hesabı yapılmakta ve alınan ölçüler ışığında, montaj konusunda kesinlik sağlanmaktadır. Ücretsiz keşif hizmeti sonucunda elde edilen veriler ile uzmanlarımızın yaptığı sistem hesabı sonucu, müşterilerimiz bilgilendirilmekte ve hem maliyet hem de güvenlik kriterleri paylaşılmaktadır.

Teknik hesaplamaların söz konusu olduğu davlumbaz söndürme sistemleri hesabı, kullanılacak söndürme ajanının miktarını, döşenecek eriyen boru uzunluğunu, yapılacak işçiliğin niteliğini ve kullanılacak ekipmanların özelliklerini içerir. Bu yüzden mühendislerimiz ortam incelemesi yaparak korunacak alanın genişliğini, kullanılan pişirme aletlerinin boyutunu ve sayısını tespit etmekte, söndürme sistemi hesabını bilimsel verilerle desteklemektedir.

Davlumbaz Söndürme Sistemleri Bakımı

TE standartlarında üretilen davlumbaz söndürme sistemleri bakımı firmamız tarafından sunulan profesyonel hizmetler arasında yer almaktadır. Tüm yangın söndürme sistemlerinin düzenli bakıma ihtiyacı vardır. Davlumbaz içi söndürme sistemleri özellikle gözle ulaşılabilecek ve görülebilecek yerlerden bağımsız olduğu için, teknik bakıma ihtiyaç duyar. Sistemin fark etmeden kullanılıp kullanılmadığını, kullanılan ajanın miktarını, yenileme ihtiyacını periyodik bakım hizmetleri değerlendirmektedir.

Uzman teknisyenlerimiz tarafından yapılan periyodik bakım, satış sonrası hizmetler kapsamında olup, detayları yapılacak sözleşme ile garanti alına alınmaktadır. Davlumbaz sistemlerini kullanan müşterilerimizin takip etmesine gerek duymaksızın, firmamız tarafından bakım takvimi oluşturulmakta ve dolum zamanları da bu takvime işlenmektedir.

Davlumbaz Söndürme Sistemleri Yılmaz Yangın - Yılmaz Yangın Söndürme

Davlumbaz Söndürme Sistemleri Fiyatı

Yangın sektöründe söndürme sistemlerinin maliyeti genelde taşıdığı işlevden bağımsız olarak düşünülmektedir. Özellikle mutfak gibi riskli bir alanı koruyan ve mutfak ile birlikte aslında tüm binanın yangın güvenliğine katkı sağlayan davlumbaza söndürme sistemleri fiyatı, bu kapsamda değerlendirilmemeli, sağladığı fayda öncelik haline getirilmelidir.

Davlumbaz söndürme sistemleri günümüzde en fazla talep edilen ve ihtiyaç duyulan söndürme sitemleri içerisinde yer almakla birlikte, otomatik sistemler içerisinde başarılı grupta kendisine yer bulmaktadır. Tehlikeyi azaltan ve riski elemine eden bir sistem olması nedeniyle, yangın sektörünün kendisini en fazla geliştiren sistemleri arasında yer alır.

Firmamız tarafından keşfi, etüdü, projelendirmesi, tasarımı, montajı, testi, devreye alma işlemi, dolumu, arıza giderimi ve bakımı yapılan davlumbaz söndürme sistemleri, TSE sertifikalı ve tüm uluslar arası standartları taşıyacak şekilde üretilmektedir.

Adres Bilgileri

  • Fax: 0 (212) 237 62 55

  • E-mail: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.